Aman dikkat..! Hesabınıza haciz konabilir.. Türkiye'de bir ilk

Bitcoin BTC, Etherium gibi kripto paralar, Türkiye'de bir ilk yaşandı. Mahkeme kripto parayı menkul değer olarak gördü. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nin aldığı bu karar ile  Ülkemizde kripto paralara yönelik ilk hukuki işlem olması nedeniyle emsal niteliğinde olacak.

Haberler 20.04.2021, 20:30 20.04.2021, 20:33
Aman dikkat..! Hesabınıza haciz konabilir.. Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de ilk kez uygulandı. Borcu olan birçok vatandaş bunu bilmiyor. Hesaplarınıza haciz işlemi uygulanabilir. Hesabına haciz işlemi uygulanan vatandaşlar büyük şok içinde. Son zamanlarda kripto paraya olan ilgi her geçen gün yükseliyor. Kripto paranızda var ise eğer, haciz işlemi uygulanıyor.

Kripto para borsası, borçlunun hesabına bloke koydu

İstanbul'da alacağı olan bir kişi borcuna karşılık İstanbul 14. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, bu kişinin  Türkiye merkezli bir kripto para borsasındaki hesabına haciz işlemi uygulanmasını  istedi. Alacaklının talebini değerlendiren mahkeme, 5 Mart 2021'de borçlunun kripto  paralarına haciz işlemi uygulanmasına yönelik karar verdi. Mahkeme Kripto para  borsası da borçlunun hesabına bloke koydu.

Alacaklının 42 bin liralık (masraflarla beraber 60 bin  lira) alacağı bulunmaktaydı.

Borçlunun avukatı ise İstanbul İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak haciz kararına itiraz etti.

"İtiraz edilen dilekçede, İstanbul 14. İcra Müdürlüğü tarafından müvekkili  hakkında icra takibine başlandığı ve borçlunun kripto para hesabına haciz  konulduğu hatırlatılarak, Türkiye'deki kripto para borsalarının SPK mevzuatına  tabi aracı kurum ya da BDDK mevzuatına tabi banka veya finans kuruluşu olarak  adlandırılamayacağı için mevzuat yokluğundan ihbarnamenin iptalinin gerektiği öne  sürüldü."

Öncelikle borsa tarafından konulan blokenin gerekli önlemler alınarak  ihtiyaten kaldırılması istenen dilekçede, icra müdürlüğü tarafından gönderilen  haciz ihbarnamesinin iptaline, mahkeme aksi kanaatte ise kripto paraların,  ihbarnamenin 3. kişiye ulaşmasından mahkemenin karar verilinceye kadarki süresi  içinde kripto para için işlem gördüğü en üst değerden Türk lirasına çevrilmesine  karar verilmesi talep edildi.

Dilekçede ayrıca, davalının tazminata mahkum edilmesi ve mallar  üzerindeki haczin kaldırılması da istendi.

Türkiye'de bir ilk

İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, 19 Nisan'da  Türkiye'deki kripto para piyasası için emsal teşkil edecek bir karar verdi.

Kararda, İcra İflas Kanununun (İİK) 89/1. maddesi kapsamında, alacaklı  avukatının talebiyle şikayete konu haciz ihbarnamesinin düzenlendiğinin  anlaşıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

 "Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilmeyeceğini iddia ederek  şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında  değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul  edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair  karar verilmiştir."

Yorumlar (0)